_Vedligeholdelse

<h2>Hvordan laver man den bedste vedligeholdelse?</h2>

Det er vigtigt at en have bliver vedligeholdt, men det er ikke alle der ved så meget om hvordan den bedste vedligeholdelse udføres. Derfor tilbyder jeg at komme ud til kunder der tidligere har fået tegnet et projekt. En haven skal for de fleste være nem at holde men man kommer ikke uden om at der skal vedligeholdes ind imellem.
Man kan måske være i tvivl om, hvordan dele af beplantningen vedligeholdes, hvad der skal beskæres,
og måske er der også ydre omstændigheder, der har ændret sig.
Det kan være der er kommet børn eller børnebørn, der er kommet nye interesser der også skal indpasses,
eller der er en større haveinteresse som gør at der skal suppleres med flere bede.
Vi er alle påvirkede af tidernes skiften, og det skal selvfølgelig også afspejles i haven.

Dette afregnes med timepris.

Vedligeholdelse af haven